Les presents condicions generals de contractació s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga en línia de www.grupnexus.com, d’ara endavant Clínica Nexus. Pot consultar més informació sobre nosaltres a la nostra política de privacitat.

Abans de realitzar qualsevol comanda, si us plau llegiu atentament les Condicions de Compra i la nostra Política de Privacitat. Si no està d’acord amb algun dels següents apartats, no ha de realitzar cap comanda.

Li recordem que l’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització del web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’ús. Si no estigués d’acord amb aquestes condicions ha d’abstenir d’utilitzar aquesta pàgina.

Sobre nosaltres

Clínica Nexus és el nom comercial de la societat mercantil Nexlaser, S.L., proveïda de
NIF B25416033, domiciliada al carrer Segrià, 26 – 25006 de Lleida. Per a qualsevol comunicació es pot adreçar al nostre domicili social, trucar per telèfon al 973279810 o bé enviar-nos un mail a info@grupnexus.com

A què ens dediquem?

Clínica Nexus està especialitzada en la realització de tractaments mèdic-estètics i estètica avançada. En part, es dedica a la venda a distància, preferentment per internet, de qualsevol tipus de producte cosmètic, nutricional o nutricosmétic, i servei o tractament relacionat amb el sector de la medicina estètica, la imatge, bellesa, salut i benestar.

Informació d’interès sobre l’ús de la nostra pàgina web

Clínica Nexus té el compromís d’oferir informació veraç i contrastada sobre els seus serveis i tractaments. Davant qualsevol error tipogràfic, de contingut o aliè a la seva voluntat, Clínica Nexus es reserva el dret a cancel·lar, eliminar, actualitzar i / o modificar la informació publicada en aquest web. Si l’error es produeix en un preu de la botiga en línia o d’una promoció, immediatament s’informarà el client qui tindrà el ple dret a rescindir el contracte de venda, sent-li retornat l’import si ja va procedir al seu pagament, o acceptar el preu correcte, realitzant un nou ingrés per la diferència.

Clínica Nexus actua com a comercialitzador o distribuïdor dels productes publicitats en aquesta web, motiu pel qual no es fa responsable de la informació que continguin aquests productes comercialitzats. Aquesta responsabilitat recau directament sobre el fabricant o distribuïdor directe en el seu cas.

He registrar-me com usuari/a?

Sí. La utilització dels serveis prestats per Clínica Nexus i la compra a la web requereix el registre com a usuari a la web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Consulta la nostra política de privacitat.

Quin és el procediment de compra?

Per realitzar una compra, l’usuari pot triar entre diverses formes de fer-nos arribar la seva comanda:

  • Mitjançant el carret de compra de la botiga en línia (Internet)
  • Telefònicament al 973279810
  • Enviant un whatsapp a 680315500
  • Via mail a info@grupnexus.com

Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de Clínica Nexus, inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que hagin de ser lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA.

Les compres que hagin de ser lliurades en territoris d’Estats no membres de la Unió Europea, oa Canàries, Ceuta o Melilla estaran exemptes de l’IVA.

Forma de pagament i comandes

Al formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant:

  • Targeta VISA / MASTERCARD
  • transferència bancària
  • Bizum

En determinats casos i per prevenir possibles fraus, Clínica Nexus es reserva la possibilitat de demanar a un client una forma de pagament concreta en el cas que no s’acrediti fefaentment la identitat de comprador.

Un cop realitzat una comanda, el client rebrà un missatge (WhatsApp o mail) confirmant la recepció de la mateixa així com informació sobre l’enviament i la facturació de la comanda realitzada.

Condicions d’enviament

Clínica Nexus únicament envia els seus productes a Espanya (península).

La compra està subjecta a despeses d’enviament, a compte de comprador, llevat que l’import superi els 100 €, en aquest cas les despeses d’enviament seran gratuïtes.

Els terminis d’enviament són orientatius, entre 24/48 hores en dies hàbils (sense comptar festius ni caps de setmana) i les despeses són de 6,5 €, llevat de canvis per volum o pes en comandes grans.

La reserva de tractaments mèdic-estètic per descomptat no comporta despeses d’enviament.

Clínica Nexus no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a la mateixa, així com per casos fortuïts o de força major.

Devolució i cancel·lació

Malgrat els nostres estrictes controls de qualitat, per causes alienes a la nostra voluntat, podria rebre un article no desitjat, amb un defecte de fàbrica o en mal estat. Clínica Nexus es responsabilitza d’això en els termes que estableix la legislació de protecció a consumidor.

Li preguem que tan aviat adverteixi que el producte no és conforme, es posi en contacte amb nosaltres, abans de transcórrer els 7 dies hàbils posteriors a rebre els productes, a través dels mitjans de comunicació habituals (973.279.810 o enviant un mail a info@grupnexus.com)

Clínica Nexus no respon per un ús negligent o indegut del producte adquirit.

En cas de producte defectuós o en mal estat, el consumidor podrà optar per la substitució de la mateixa o reemborsament de diners. En general, els nostres productes només admeten la seva substitució. El nostre transportista s’encarregarà de recollir el producte defectuós. És imprescindible que acompanyi còpia de la factura de venda.

Verificades les condicions per a la substitució del producte, se li enviarà un de nou sense més demora. Totes les gestions seran totalment gratuïtes per al consumidor.

Els productes retornats no poden haver estat manipulats, oberts ni usats, a excepció d’un producte que estigui en mal estat.

Clínica Nexus no pot garantir la disponibilitat o el termini de lliurament dels productes comercialitzats en aquesta web, a l’estar sotmès a la disponibilitat del fabricant i de l’empresa de transport subcontractada. Podent anul·lar la seva comanda de compra sense cap cost, i retornant íntegrament el seu import, sempre que la comanda no estigui ja de camí.

Compromís de el client

En cas de realitzar una compra d’un producte o contractació de servei mitjançant aquesta web, s’està manifestant ser major d’edat i estar facultat de la capacitat legal suficient per vincular-se als termes i condicions presents.

Com a client de Clínica Nexus es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions de Compra. Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d’accés personal al nostre lloc web. Així com a facilitar informació veraç sobre les seves dades sol·licitades, i actualitzar-los en el seu cas. Si les seves dades són errònies o no estan actualitzats, Clínica Nexus no es responsabilitza el possible retard o impossibilitat en el seu lliurament.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb Clínica Nexus se sotmeten a la legislació d’Espanya.
En cas de qualsevol conflicte o discrepància, el fur aplicable serà el dels jutjats o tribunals de la província de Lleida.